SOORTEN

Er zijn twee soorten gorilla's, beiden met 2 ondersoorten:
» oostelijke gorilla
    - berggorilla
    - oostelijke laaglandgorilla
» westelijke gorilla
    - cross river gorilla
    - westelijke laaglandgorilla

Als je een gorilla in een dierentuin ziet, dan is het de westelijke laaglandgorilla. Ben je in Zoo Antwerpen, dan zie je ook één oostelijke laaglandgorilla; zij is de enige nog in dierentuinen wereldwijd levende oostelijke laaglandgorilla nadat de andere op 21 mei 2016 in diezelfde dierentuin overleed. Dat is Victoria, de oudste gorilla die in Antwerpen leefde. Ze zou 9 juni 2016 48 geworden zijn, maar het mocht helaas niet zo zijn. Op een respectabele leeftijd is ze dus overleden.

Voor alle gorilla's in het wild geldt dat ze (veelal zeer ernstig) bedreigd zijn. Dit komt o.a. doordat de mens helaas hun leefgebied vernietigt Over de diverse redenen kun je hier lezen: http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002848.html.

Alles op mijn site gaat over de westelijke laaglandgorilla, mits anders aangegeven