10 februari 2018
Nieuwe lay-out van mijn website en (eindelijk) het Engelse deel (grotendeels) online. Daarnaast bij 'diversen' bij vrijwel alle dierentuinen ('de diverse groepen etc.') de tekst wat gewijzigd dan wel aangepast c.q. uitgebreid.