19 mei 2018
Ik heb een onderdeel toegevoegd: (her)kennen van gorilla's. De komende tijd komen er nog wat meer nieuwe onderdelen bij.

10 februari 2018
Nieuwe lay-out van mijn website en (eindelijk) het Engelse deel (grotendeels) online. Daarnaast bij 'diversen' bij vrijwel alle dierentuinen ('de diverse groepen etc.') de tekst wat gewijzigd dan wel aangepast c.q. uitgebreid.