Gorillafeiten

'Wie is wie?'

Diversen

Foto's/video's

Over Mij

Links

Contact

Ontwikkeling gorilla

Gorilla's zijn heel klein als ze geboren worden. Zij wegen tussen de 1,5 en 2 kilo. De ontwikkeling van een gorilla gaat echter vrij snel. Toch roepen bezoekers "kijk, ze hebben hier een hoop baby's" als ze in dierentuinen met jonkies zijn. Dan zijn die gorilla's al 2 tot 6 jaar.

De eerste maanden draagt moeder haar baby dicht tegen haar buik aan. Later (wanneer precies is per moeder verschillend; over het algemeen is het na 2 à 4 maanden) verhuist de baby naar de rug, waar hij/zij zich vastgrijpt aan mama's haar. Daarna verhuist hij/zij naar mama's arm of soms been (wederom: het scheelt per moeder). Vanaf een maandje of 4 (en ook hier: allemaal afhankelijk van de moeder) gaat de baby langzaam aan kruipen en wat vast voer proberen te 'eten' (zo aandoenlijk om te zien). Dat eten wordt vaak gejat door moeder of (half)broertjes/-zusjes (en dat gaat ook jaren door trouwens )

Gorillakindjes hebben iets wat volwassen niet hebben: een wit 'pluimpje' ter hoogte van de plek waar bij andere apen de staart begint (zie foto). Mensapen (gorilla's, orang oetans, chimpansees, bonobo's en gibbons) zijn apen die geen staart hebben! Dit houdt niet in dat andere apen die geen staart hebben, want die zijn er, ook mensapen zijn Mijn eigenwijze vriend zegt dan "okay, dus berberapen zijn ook mensapen".

Dat pluimpje is een soort van teken van 'onschuld'. Het verschijnt als de gorilla zo'n 3 à 4 maanden jong is. In een gorillagroep is een sterke hiërarchie (de zilverrug staat helemaal bovenaan, dan is 1 vrouwtje het hoogst in rang en de anderen komen daaronder; kinderen 'varen mee' op de rang van hun moeder). Baby'tjes/kindjes hoeven in principe nog niet mee te draaien in die hiërarchie. Zij mogen dingen testen en doen zonder dat ze van hun vader op hun donder krijgen. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat kindjes al snel een enorm respect voor pa hebben, ook al hebben ze dat pluimpje nog. Dus al zouden ze theoretisch gezien nog eten mogen jatten bijvoorbeeld, ze doen het uit respect niet.

Een leuke anekdote die ik hier wil melden is de navolgende. Tegen het eind van de dag gaan de gorilla's in Apenheul naar binnen. Daar ligt dan eten voor hen klaar. Het wordt in de diverse delen van hun verblijven weggelegd, zodat iedereen wat kan pakken en de zilverrug niet alles opeist. Op een dag was Jambo in een deel aan het eten en zijn jongste zoon Jabari (toen nog geen jaartje oud) zat vlak naast hem. Hij mocht dat omdat hij nog zo piepjong was. Naast Jabari zat wel diens moeder Lobo. Jabari durfde het aan gewoon eten van Jambo weg te pakken. En Jambo liet het dus toe! Helaas voor Jabari pakte zijn moeder het dan wel steeds van hem af. Jammer genoeg was hij niet slim genoeg om aan de andere kant van zijn pa te gaan zitten; dan was mama buiten spel gezet Ik heb dat gefilmd en op Youtube gezet! Klik hier om het te bekijken.

Wat dat pluimpje betreft, in diverse dierentuinen worden diverse leeftijden genoemd wanneer ze dat zouden kwijtraken. Het is echter niet zo dat ze het op hun derde of vierde al verliezen. Mijn grote lieveling Shomari had dat pluimpje zeker tot zijn tiende jaar nog (en toen woonde hij al eventjes in een eigen groep, vrijgezellengroep wel).

Een veel gehoorde misvatting van mensen is dat gorillakindjes snel groeien. Veelal hebben de mensen dan iets gelezen of gehoord. Maar wat ze hebben gelezen of gehoord is dat hun ontwikkeling snel gaat (zoals bovenin al gezegd). Dat staat los van de groei. Zoals hierboven al vermeld gaan gorilla's eerder kruipen en lopen dan mensenbaby's. Ook gaan ze al op jongere leeftijd 'gewoon' eten uitproberen; terwijl mensenbaby's nog lang gepureerd eten krijgen (al dan niet uit de bekende potjes). De groei van gorilla's gaat echter minder snel. Ze blijven best wel lang klein waardoor mensen dus denken dat het nog baby's zijn.

Vrouwtjes zijn rond hun 8e jaar geslachtsrijp en dienen dan ook rond die leeftijd te verhuizen naar een dierentuin met een onverwant mannetje (of worden op anti-conceptie gezet). Mannetjes zijn officieel rond hun 10e geslachtsrijp; ik zeg officieel omdat bekend is dat sommige gorillajongens op jongere leeftijd al een vrouwtje zwanger hebben gemaakt. De jongens mogen over het algemeen langer in hun groep blijven. In principe zo lang als ze hun vader niet al te erg uitdagen. Zodra dat gebeurt, moeten ook zij verhuizen (grofweg gezegd is dat tussen hun negende en dertiende; nogmaals: ligt aan hun gedrag/karakter). Voor gorilla's in het wild is het allemaal wat anders.